For mig er Land art, ikke en hvilken-som-helst skulptur eller instalation stillet ud i naturen. Det er heller ikke ligegyldigt hvilke materialer der bliver brugt. Naturen spiller en helt central hovedrolle.

Mine land art skulpturer og installationer udføres i sammenhæng med de naturlige og eventuelt kulturelle omgivelser på stedet, og oftest af stedets materialer, f.eks. jord, grene, blade, træ, halmballer, drivtømmer og sten.

Her er karakteren, materialet og placeringen af skulpturen/ installationen i forhold til landskabet, stedet eller rummet, vigtig.

Varigheden af værket kan være fra få sekunder til år, inden naturen igen har overtaget.

Til værker fremstillet i naturen bestræber jeg mig på, hvor det er muligt, at bruge naturvenlige produkter, miljøtilpasset benzin, bionedbrydelig kædesavsolie, ren rå linolie, etc.

Værkerne må ikke forårsage en belastning af miljøet heller ikke materialemæssigt.